Art. 14. - Wietnam-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej. Warszawa.1992.05.28.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.125.571

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 września 1992 r.
Artykuł  14

Umowa podlega przyjęciu zgodnie z prawem każdej z Umawiających się Stron, co zostanie stwierdzone w drodze wymiany not. Za dzień wejścia w życie umowy uważać się będzie dzień otrzymania noty późniejszej.