Wejście w życie umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej w sprawie żeglugi na wodach granicznych oraz w sprawie eksploatacji i utrzymania wód granicznych, podpisanej w Berlinie dnia 6 lutego 1952 roku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.40.277

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 października 1952 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 9 września 1952 r.
o wejściu w życie umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej w sprawie żeglugi na wodach granicznych oraz w sprawie eksploatacji i utrzymania wód granicznych, podpisanej w Berlinie dnia 6 lutego 1952 roku.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 31 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej w sprawie żeglugi na wodach granicznych oraz w sprawie eksploatacji i utrzymania wód granicznych, podpisanej w Berlinie dnia 6 lutego 1952 roku, nastąpiła w Warszawie dnia 2 sierpnia 1952 r. wymiana polskiego dokumentu ratyfikacyjnego oraz niemieckiego dokumentu zatwierdzającego, skutkiem czego powyższa umowa weszła w życie w dniu tej wymiany.