§ 9. - Wejście w życie przepisów art. 9 dekretu z dnia 25 października 1948 r. o podatku obrotowym oraz w sprawie obowiązku podatników odrębnego ujawniania w księgach: zakupu, produkcji oraz sprzedaży niektórych towarów i wyrobów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.62.488

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1950 r.
§  9.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1949 r.