§ 8. - Warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.987 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 kwietnia 2024 r.
§  8. 
1. 
W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może być tworzony fundusz premiowy.
2. 
Wysokość funduszu premiowego oraz warunki przyznawania i wypłacania premii określa zakładowy regulamin premiowania.