§ 3. - Warunki powierzania spółce celowej, utworzonej przez Skarb Państwa, zarządzania obiektami budowlanymi powstałymi w... - Dz.U.2011.75.399 - OpenLEX

§ 3. - Warunki powierzania spółce celowej, utworzonej przez Skarb Państwa, zarządzania obiektami budowlanymi powstałymi w wyniku realizacji przedsięwzięć Euro 2012.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.75.399

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 kwietnia 2011 r.
§  3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.