§ 7. - Warunki i tryb udzielania przez Skarb Państwa poręczeń kredytów bankowych zaciągniętych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna oraz udzielania i umarzania pożyczek ze środków budżetu państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.24.210

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 lipca 2022 r.
§  7. 
Wnioski o udzielenie pożyczki lub poręczenia spłaty kredytu bankowego złożone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia są rozpatrywane na podstawie przepisów dotychczasowych.