§ 3. - Warunki i tryb nabycia uprawnień do używania tytułu oficera dyplomowanego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.19.79

Akt utracił moc
Wersja od: 17 kwietnia 1958 r.
§  3.
1.
Tytuł oficera dyplomowanego przysługuje również oficerom, którzy ukończyli studia wyższe o kierunku dowódczym wojsk łączności w Wojskowej Akademii Technicznej imienia Jarosława Dąbrowskiego i uzyskali dyplom ukończenia tych studiów.
2.
Oficerom, którzy do 1939 r. ukończyli Wyższą Szkołę Wojenną lub Wyższą Szkołę Intendentury, przywraca się prawo do używania tego tytułu.