§ 1. - Warunki i tryb nabycia uprawnień do używania tytułu oficera dyplomowanego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.19.79

Akt utracił moc
Wersja od: 17 kwietnia 1958 r.
§  1.
Oficerowie do stopnia pułkownika (komandora) włącznie, którzy uzyskali tytuł oficera dyplomowanego, mogą używać określenia "dyplomowany" bezpośrednio po określeniu stopnia oficerskiego (np. major dyplomowany - w skrócie: mjr dypl.).