§ 7. - Warunki i sposób współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej z organami celnymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.77.519

Akt utracił moc
Wersja od: 30 kwietnia 2007 r.
§  7.
Organy Inspekcji Weterynaryjnej i organy celne mogą zawierać w ramach współpracy, o której mowa w § 1, porozumienia określające jej zakres i tryb udzielania pomocy technicznej przy jej realizacji.