§ 13a. - Warunki i sposób organizowania przez publiczne szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.135.1516

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2018 r.
§  13a.  20
 Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki.
20 § 13a:

- dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 28 sierpnia 2014 r. (Dz.U.2014.1150) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2014 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 26 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1533) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2018 r.