§ 1. - Warunki dotyczące składu, jakości i metod badania środków farmaceutycznych i artykułów sanitarnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1971.9.97

Akt utracił moc
Wersja od: 4 kwietnia 1975 r.
§  1.
Ustala się warunki dotyczące składu, jakości i metod badania środków farmaceutycznych oraz artykułów sanitarnych określone:
1)
w tomie I Farmakopei polskiej, wydanie IV z 1965 r., i w broszurze pod nazwą "Zmiany i uzupełnienia do I tomu",
2)
w tomie II Farmakopei polskiej, wydanie IV z 1970 r. oraz
3)
w zakresie uzupełniającym publikacje, o których mowa w pkt 1 i 2, z zastrzeżeniem wynikającym z § 2 ust. 2, odpowiednie pozycje (monografie) zamieszczone:
a)
w Farmakopei polskiej, wydanie III z 1954 r., i w trzech suplementach do tego wydania oraz
b)
w Farmakopei polskiej, wydanie II z 1946 r.
c) 1
w Suplemencie I z 1973 r. do Farmakopei Polskiej, wydanie IV.
1 § 1 pkt 3 lit. c) dodana przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 marca 1975 r. (Dz.U.75.10.62) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 kwietnia 1975 r.