§ 3. - Wartość odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.16.87

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 lutego 2010 r.
§  3.
Wartości odniesienia dla substancji w powietrzu ustala się w następujących warunkach:
1)
temperatura 293 K;
2)
ciśnienie 101,3 kPa.