Art. 4. - W.Bryt. i Płn.Irl.-Polska. Umowa handlowa. Londyn.1935.02.27.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.59.380

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 marca 1939 r.
Artykuł  4. 
1.
Opłaty wewnętrzne pobierane w Zjednoczonem Królestwie, czy to na rzecz państwa czy samorządów czy też instytucyj prawa publicznego, od towarów wytworzonych lub przetworzonych w Polsce nie będą inne lub wyższe, niż opłaty pobierane w podobnych okolicznościach od takich samych towarów wytworzonych lub przetworzonych w Zjednoczonem Królestwie.
2.
Opłaty wewnętrzne pobierane w Polsce, czy to na rzecz państwa czy samorządów czy też instytucyj prawa publicznego, od towarów wytworzonych lub przetworzonych w Zjednoczonem Królestwie nie będą inne lub wyższe, niż opłaty pobierane w podobnych okolicznościach od takich samych towarów wytworzonych lub przetworzonych w Polsce.
3.
W żadnym wypadku opłaty takie nie będą bardziej uciążliwe, niż opłaty pobierane w podobnych okolicznościach od takich samych towarów jakiegokolwiek innego obcego kraju.
4.
W zakresie opłat licencyjnych, udogodnień rejestracyjnych i tym podobnych spraw, pojazdy motorowe wyrabiane w Zjednoczonem Królestwie będą korzystały w Polsce z traktowania nie mniej przychylnego, niż traktowanie przyznane pojazdom motorowym produkcji polskiej, a pojazdy motorowe produkcji polskiej będą korzystały w Zjednoczonem Królestwie z traktowania nie mnie przychylnego, niż traktowanie przyznane pojazdom motorowym produkcji Zjednoczonego Królestwa.