Art. 2. - W.Bryt. i Płn.Irl.-Polska. Porozumienie dotyczące taryfikacji biegaczy do maszyn przędzalniczych. Warszawa.1937.10.14.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1937.84.609

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 listopada 1937 r.
Art.  2.

Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrom: Spraw Zagranicznych, Skarbu oraz Przemysłu i Handlu w porozumieniu z innymi właściwymi ministrami.