Art. 3. - W.Bryt. i Płn.Irl.-Polska. Porozumienie dotyczące clenia pewnych wyrobów chemicznych. Warszawa.1939.02.09.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.19.127

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 marca 1939 r.
Art.  3.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje od dnia 6 marca 1939 r.