Uzupełnienie wykazu towarów, zawartego w § 1 rozporządzenia z dnia 26 lipca 1922 r. w przedmiocie mnożnika celnego normalnego i... - Dz.U.1923.50.356 - OpenLEX

Uzupełnienie wykazu towarów, zawartego w § 1 rozporządzenia z dnia 26 lipca 1922 r. w przedmiocie mnożnika celnego normalnego i ulgowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.50.356

Akt utracił moc
Wersja od: 14 maja 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW SKARBU ORAZ PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 9 maja 1923 r.
w sprawie uzupełnienia wykazu towarów, zawartego w § 1 rozporządzenia z dnia 26 lipca 1922 r. w przedmiocie mnożnika celnego normalnego i ulgowego.

Na mocy art. 14 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej (Dz. U. R. P. № 51 poz. 314) zarządza się co następuje:
Wykaz towarów, zawarty w § 1 rozporządzenia Ministra Skarbu i Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 26 lipca 1922 r. w przedmiocie mnożnika celnego normalnego i ulgowego (Dz. U. R. P. № 67, poz. 612), uzupełnia się następującemi towarami:
Pozycja taryfy celnejNazwa towaru:
6 p. 2bPomarańcze i pomarańczki świeże.
21 p. 4Cygara i cygaretki.
18 p. 2Kawa palona w ziarnkach i mielona.
18 p. 3Surogaty kawy mielone i prasowane, wraz z opakowaniem bezpośredniem.
18 Uwaga (24 p. 2)Esencja i ekstrakt z kawy.
20 p. 1Herbata wszelka, oprócz wymienionej w p. 2.
24 p. 1Kakao w proszku bez cukru, łącznie z wagą bezpośredniego opakowania.
24 p. 2Kakao z cukrem, łącznie z wagą bezpośredniego opakowania.
77 p. 1b, c, oraz Uwaga i p. 2Naczynia szklane perfumeryjne (flakony, flakoniki, wagi 200 gr. i mniej),
77 p. 2bPrzyrządy chemiczne (naczynia szklane).
77 p. 3Wyroby ze szkła białego i półbiałego, szlifowane, polerowane, rżnięte, lecz bez innych ozdób, z wyjątkiem szkła optycznego w kawałkach szlifowanego lub polerowanego nie więcej niż z dwuch stron.
77 p. 4bWyroby, oprócz oddzielnie wymienionych, ze szkła butelkowego, barwnego (w masie zabarwionego), dwuwarstwowego, mlecznego, matowego (wszelkiemi sposobami), karbowanego, z masą spękaną (craquêlé) lub lodowatą (Eisglass) - szlifowane, polerowane, rżnięte.
77 p. 5Wyroby, wymienione w p. 2, 3, i 4 poz. 77, o ile podane są w niniejszym wykazie, z dodatkami innych materjałów, chociażby nie stanowiących ozdoby,
117 p. 4Olej rzepakowy, lniany i konopny.
131 p. 2Biel cynkowa.
149 p. 2aWyroby z miedzi, stopów miedzi innych metali i stopów, wymienionych w poz. 143: sztućce, łyżki widelce, noże; trzonki do noży.
153 p. 6Hacele.
169p.3d również Uwaga.Żarówki.
Towary, wymienione w 1 niniejszego rozporządzenia, zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 23 marca 1923 r. w przedmiocie zmiany wysokości mnożników celnych normalnego i zniżonego (Dz. U. R. P. № 31, poz. 202), podlegają opłacie cła z dopłatą walutową 599.900% (czyli mnożnik 6.000).
Do towarów, wymienionych w § 1 niniejszego rozporządzenia, stosuje się wysokość dopłaty 399.900°/o (czyli mnożnik 4.000) w ciągu miesiąca Od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, jeżeli towary te:
a)
zostały nadane do przewozu koleją, pocztą lub statkiem bezpośrednio do obszaru celnego Rzeczypospolitej Polskiej najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień ogłoszenia niniejszego rozporządzenia; do towarów takich urzędy celne stosują dopłatą 399.900% (mnożnik 4.000) na podstawie kolejowych listów przewozowych, konosamentów lub oryginalnych pocztowych dokumentów przesyłkowych;
b)
zostały nadane do przewozu koleją lub statkiem pośrednio, jednak z przeznaczeniem, dla odbiorców na obszarze celnym Rzeczypospolitej Polskiej, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień ogłoszenia niniejszego rozporządzenia; do towarów takich urzędy celne stosują dopłatę 399.900% (mnożnik 4.000) tylko na podstawie poleceń Ministerstwa Skarbu;
c)
zalegały w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w celnych składach urzędowych, kolejowych oraz nieurzędowych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie czwartego dnia po ogłoszeniu.