Uzupełnienie Uchwały Sejmu z dnia 20 lutego 1919 r. (Dz. Praw z 1919 r. Nr 19, poz. 226). - Dz.U.1920.17.84 - OpenLEX

Uzupełnienie Uchwały Sejmu z dnia 20 lutego 1919 r. (Dz. Praw z 1919 r. Nr 19, poz. 226).

Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.17.84

Akt jednorazowy
Wersja od: 25 lutego 1920 r.

UCHWAŁA
SEJMU
z dnia 13 lutego 1920 r.
uzupełniająca Uchwałę Sejmu z dnia 20 lutego 1919 r. (Dz. Praw z 1919 r. № 19, poz. 226).

Do punktu 1, ust. 2 Uchwały Sejmu z dnia 20 lutego 1919 r. (Dz. Pr. z 1919 r., № 19, poz. 226), dodaje się zdanie następujące:
"Emisja biletów Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej lub innych biletów, obciążających Skarb Państwa, nie mniej zaciąganie pożyczek państwowych, tudzież przyjmowanie przez Państwo gwarancji finansowych nie może nastąpić, bez uprzedniego zezwolenia Sejmu".