§ 2. - Uzupełnienie rozporządzenia z dnia 7 kwietnia 1927 r., wprowadzającego zniżkę taryfową dla rudy żelaznej w komunikacji polsko-czeskosłowackiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.46.420

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 maja 1927 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.