§ 1. - Uzupełnienie rozporządzenia z dnia 7 kwietnia 1927 r., wprowadzającego zniżkę taryfową dla rudy żelaznej w komunikacji polsko-czeskosłowackiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.46.420

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 maja 1927 r.
§  1.
W rozporządzeniu z dnia 7 kwietnia 1927 r. o wprowadzeniu zniżki taryfowej dla rudy żelaznej w komunikacji polsko-czeskosłowackiej (Dz. U. R. P. № 35, poz. 317) wprowadza się uzupełnienie następujące:

W § 1, w "Warunkach stosowania", pod ustępem trzecim, po słowach: "najdalej jednak do 31 grudnia 1927 r." dodaje się nowy ustęp o brzmieniu następującem:

"Nadawca jest obowiązany przy nadaniu przesyłki zamieścić w liście przewozowym żądanie zastosowania powyższych zniżonych stawek przewozowych".