Uzupełnienie rozporządzenia z dnia 16 stycznia 1926 r. w sprawie ustanowienia cła wywozowego od pszenicy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1926.8.56

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 stycznia 1926 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW: SKARBU, PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA I DÓBR PAŃSTWOWYCH
z dnia 22 stycznia 1926 r.
o uzupełnieniu rozporządzenia tychże Ministrów z dnia 16 stycznia 1926 r. w sprawie ustanowienia cła wywozowego od pszenicy.

Na mocy art. 7 lit. a) ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków celnych (Dz. U. R. P. № 80 poz. 777) zarządza się co następuje:
§ 2 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 16 stycznia 1926 r. w sprawie ustanowienia cła wywozowego od pszenicy (Dz. U. R. P. № 6 poz. 34) uzupełnia się następującym końcowym ustępem:

"Na czas do dnia 20 lutego 1926 r. włącznie od pszenicy załadowanej na obszarze celnym Rzeczypospolitej Polskiej na wagon do wywozu zagranicę najpóźniej w dniu 25-ym stycznia 1926 r. i zaopatrzonej w zaświadczenie walutowe cło nie będzie pobierane".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i stosuje się również do transportów pszenicy wywożonych zagranicę od dnia 20 stycznia 1926 r.