Uzupełnienie rozporządzenia z dnia 14 grudnia 1927 r. w sprawie ustalenia, w jakiej mierze świadectwa ukończenia szkół technicznych uważać należy za dowód odpowiedniej kwalifikacji do kierowania praktycznem kształceniem terminatorów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.70.519

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 września 1933 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 30 sierpnia 1933 r.
w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego o uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 14 grudnia 1927 r. w sprawie ustalenia, w jakiej mierze świadectwa ukończenia szkół technicznych uważać należy za dowód odpowiedniej kwalifikacji do kierowania praktycznem kształceniem terminatorów.

Na podstawie art. 150 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 czerwca 1927 r. o prawie przemysłowem. (Dz. U. R. P. Nr. 53, poz. 468) zarządza się co następuje:
§ 1 dział II rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 grudnia 1927 r. w sprawie ustalenia, w jakiej mierze świadectwa ukończenia szkół technicznych uważać należy za dowód odpowiedniej kwalifikacji do kierowania praktycznem kształceniem terminatorów (Dz. U. R. P. Nr. 118, poz. 1015) uzupełnia się punktem 12) o brzmieniu następującem:

"12) Szkoły Majstrów Budowlanych Stowarzyszenia młodych chrześcijan w Polsce (Polskiej Y. M. C. A.) w Łodzi".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.