§ 2. - Uzupełnienie przepisów przewozowych dla bezpośredniej polsko-sowieckiej komunikacji towarowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.101.904

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 grudnia 1928 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1929 r.