§ 8. - Uznawanie stopni oficerskich uzyskanych w Wojsku Polskim lub w organizacjach podziemnych po dniu 31 sierpnia 1939 r. oraz w formacjach polskich za granicą i w armiach państw obcych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.14.61

Akt utracił moc
Wersja od: 24 marca 1958 r.
§  8.
Rozporządzenie stosuje się do osób, których stopnie oficerskie nie zostały ustalone w trybie przewidzianym w przepisach dotychczas obowiązujących lub zostały ustalone odmiennie, od zasad przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu.