§ 3. - Uznawanie stopni oficerskich uzyskanych w Wojsku Polskim lub w organizacjach podziemnych po dniu 31 sierpnia 1939 r. oraz w formacjach polskich za granicą i w armiach państw obcych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.14.61

Akt utracił moc
Wersja od: 24 marca 1958 r.
§  3.
Do wniosku o uznanie stopnia oficerskiego (§§ 1 i 2) należy dołączyć oryginalne dokumenty lub uwierzytelnione notarialnie odpisy stwierdzające nadanie stopnia oficerskiego.