Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.674

| Akt indywidualny
Wersja od: 29 marca 2017 r.
§  2.  Celem ochrony pomnika historii wymienionego w § 1 jest zachowanie, ze względu na wartości historyczne, artystyczne i naukowe, materialne i niematerialne oraz autentyczność substancji, jednego z najcenniejszych i najlepiej zachowanych późnoromańskich założeń klasztornych, obrazującego doniosły wkład zakonu cystersów w rozwój architektury monumentalnej średniowiecza na ziemiach polskich.