Uznanie przez Niemiecką Republikę Demokratyczną mocy obowiązującej deklaracji z dnia 20 kwietnia 1921 r. w sprawie uznania prawa do bandery państw pozbawionych wybrzeża morskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.73.370

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 grudnia 1958 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 24 listopada 1958 r.
dotyczące uznania przez Niemiecką Republikę Demokratyczną mocy obowiązującej deklaracji z dnia 20 kwietnia 1921 r. w sprawie uznania prawa do bandery państw pozbawionych wybrzeża morskiego.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że dnia 6 maja 1958 roku Rząd Niemieckiej Republiki Demokratycznej powiadomił Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, iż uważa się nadal za związany deklaracją w sprawie uznania prawa do bandery państw pozbawionych wybrzeża morskiego, podpisanej w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 r. (Dz. U. z 1925 r. Nr 47, poz. 328).