§ 5. - Utworzenie Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.50.444

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 lipca 1922 r.
§  5.
Ustawy i rozporządzenia dotyczące górnictwa, a obowiązujące w chwili objęcia władzy na Górnym Śląsku w Województwie Śląskiem pozostają w mocy o ile niniejsze rozporządzenie inaczej nie postanawia.