Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.26.150

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 marca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 20 stycznia 1921 r.
w przedmiocie utworzenia wydziału V-go w izbach skarbowych.

Na zasadzie art. 15 ustawy z dnia 31 lipca 1919 r. o tymczasowej organizacji władz i urzędów skarbowych (Dz. Pr. z 1919 r. Nr. 65, poz. 391} i w myśl § 13-go rozporządzenia wykonawczego do tej ustawy z dnia 30 stycznia 1920 r. (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. Nr. 15, poz. 81) zarządzam co następuje:
Z dniem 15 marca 1921 r. wydziela się z zakresu czynności wydziału ligo izb skarbowych sprawy dotyczące opłat skarbowych i tworzy się dla nich odrębny wydział V opłat skarbowych.