§ 4. - Utworzenie Sądu Powiatowego w Ustrzykach Dolnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.3.24

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 kwietnia 1958 r.
§  4.
Prowadzenie dla okręgu Sądu Powiatowego w Ustrzykach Dolnych rejestrów handlowych i innych powierza się Sądowi Powiatowemu w Sanoku.