§ 5. - Utworzenie Sądu Powiatowego dla dzielnicy Nowa Huta w Krakowie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1954.47.227

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1966 r.
§  5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1955 r.