Utworzenie sądów gospodarczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.116.1247

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 27 września 2001 r.
w sprawie utworzenia sądów gospodarczych.

Na podstawie art. 20 pkt 3, 5 i 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa sądy okręgowe i sądy rejonowe, w których tworzy się wydziały gospodarcze (sądy gospodarcze), oraz ustala się obszary ich właściwości miejscowej przez:
1)
przekazanie niektórym sądom okręgowym (sądom gospodarczym) rozpoznawania spraw gospodarczych z właściwości innych sądów okręgowych,
2) 1
przekazanie niektórym sądom rejonowym (sądom gospodarczym) rozpoznawania spraw gospodarczych oraz upadłościowych i naprawczych należących do właściwości innych sądów rejonowych,
3)
powierzenie prowadzenia Rejestru Zastawów niektórym sądom rejonowym (sądom gospodarczym) dla obszarów właściwości innych sądów rejonowych,
4)
powierzenie prowadzenia Krajowego Rejestru Sądowego niektórym sądom rejonowym (sądom gospodarczym) dla obszarów właściwości innych sądów rejonowych.
1.
W sądach okręgowych tworzy się następujące sądy gospodarcze (wydziały gospodarcze) oraz ustala obszary ich właściwości miejscowej:
1) 2
w Sądzie Okręgowym w Warszawie - sąd gospodarczy składający się z trzech wydziałów:
a) 3
Wydziału Gospodarczego - do spraw gospodarczych, obejmującego obszar właściwości Sądów Rejonowych: dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, dla Warszawy-Woli w Warszawie i dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie,
b) 4
Wydziału Gospodarczego - do spraw gospodarczych, obejmującego obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Grodzisku Mazowieckim, Piasecznie, Pruszkowie, dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie i dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie,
c)
Wydziału Gospodarczego-Odwoławczego - do rozpoznawania w II instancji spraw gospodarczych z obszaru właściwości tego Sądu,
1a) 5
w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie

- Wydział Gospodarczy - do spraw gospodarczych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu,

2) 6
w Sądzie Okręgowym w Białymstoku

- Wydział Gospodarczy - do spraw gospodarczych, obejmujący obszar właściwości Sądów Okręgowych w: Białymstoku, Łomży, Ostrołęce i Suwałkach,

3) 7
(uchylony),
4)
w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy

- Wydział Gospodarczy - do spraw gospodarczych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu,

5)
w Sądzie Okręgowym w Częstochowie

- Wydział Gospodarczy - do spraw gospodarczych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu,

5a) 8
(uchylony),
6) 9
w Sądzie Okręgowym w Gdańsku - sąd gospodarczy składający się z dwóch wydziałów:
a)
Wydziału Gospodarczego - do spraw gospodarczych, obejmującego obszar właściwości Sądów Okręgowych w: Elblągu, Gdańsku i Słupsku,
b)
Wydziału Gospodarczego-Odwoławczego - do rozpoznawania w II instancji spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Okręgowych w: Elblągu, Gdańsku i Słupsku,
7)
w Sądzie Okręgowym w Gliwicach

- Wydział Gospodarczy - do spraw gospodarczych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu,

7a-8a) 10
(uchylone),
9)
w Sądzie Okręgowym w Katowicach - sąd gospodarczy składający się z trzech wydziałów:
a) 11
Wydziału Gospodarczego - do spraw gospodarczych, obejmującego obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Bytomiu, Chorzowie, Katowice-Wschód w Katowicach, Katowice-Zachód w Katowicach, Mysłowicach i Siemianowicach Śląskich,
b) 12
Wydziału Gospodarczego - do spraw gospodarczych, obejmującego obszar właściwości Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej oraz Sądów Rejonowych w: Będzinie, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie, Mikołowie, Pszczynie, Sosnowcu i Tychach,
c) 13
Wydziału Gospodarczego-Odwoławczego - do rozpoznawania w II instancji spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Okręgowych w Bielsku-Białej i Katowicach,
10)
w Sądzie Okręgowym w Kielcach

- Wydział Gospodarczy - do spraw gospodarczych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu,

11) 14
w Sądzie Okręgowym w Koszalinie

- Wydział Gospodarczy - do spraw gospodarczych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu,

12) 15
w Sądzie Okręgowym w Krakowie - sąd gospodarczy składający się z dwóch wydziałów:
a)
Wydziału Gospodarczego - do spraw gospodarczych, obejmującego obszar właściwości Sądów Okręgowych w: Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie,
b)
Wydziału Gospodarczego-Odwoławczego - do rozpoznawania w II instancji spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Okręgowych w: Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie,
12a) 16
(uchylony),
13) 17
w Sądzie Okręgowym w Legnicy

- Wydział Gospodarczy - do spraw gospodarczych, obejmujący obszar właściwości Sądów Okręgowych w: Jeleniej Górze, Legnicy i Świdnicy,

14) 18
w Sądzie Okręgowym w Lublinie

- Wydział Gospodarczy - do spraw gospodarczych, obejmujący obszar właściwości Sądów Okręgowych w: Lublinie, Radomiu, Siedlcach i Zamościu,

15) 19
w Sądzie Okręgowym w Łodzi

- Wydział Gospodarczy - do spraw gospodarczych, obejmujący obszar właściwości Sądów Okręgowych w: Kaliszu, Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Płocku i Sieradzu,

16)
w Sądzie Okręgowym w Olsztynie

- Wydział Gospodarczy - do spraw gospodarczych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu,

17)
w Sądzie Okręgowym w Opolu

- Wydział Gospodarczy - do spraw gospodarczych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu,

18) 20
w Sądzie Okręgowym w Poznaniu - sąd gospodarczy składający się z dwóch wydziałów:
a)
Wydziału Gospodarczego - do spraw gospodarczych, obejmującego obszar właściwości Sądów Okręgowych w: Koninie, Poznaniu i Zielonej Górze,
b)
Wydziału Gospodarczego-Odwoławczego - do rozpoznawania w II instancji spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Okręgowych w: Koninie, Poznaniu i Zielonej Górze,
18a) 21
(uchylony),
19) 22
w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie

- Wydział Gospodarczy - do spraw gospodarczych, obejmujący obszar właściwości Sądów Okręgowych w: Krośnie, Przemyślu, Rzeszowie i Tarnobrzegu,

19a) 23
(uchylony),
20) 24
w Sądzie Okręgowym w Szczecinie

- Wydział Gospodarczy - do spraw gospodarczych, obejmujący obszar właściwości Sądów Okręgowych w Gorzowie Wielkopolskim i Szczecinie,

21) 25
(uchylony),
21a) 26
(uchylony),
21b) 27
(uchylony),
22)
w Sądzie Okręgowym w Toruniu

- Wydział Gospodarczy - do spraw gospodarczych, obejmujący obszar właściwości Sądów Okręgowych w Toruniu i Włocławku,

23)
w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu

- Wydział Gospodarczy - do spraw gospodarczych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu,

24) 28
(uchylony).
2.
Jednostki organizacyjne - wydziały gospodarcze - mają swe siedziby w miastach będących siedzibami sądów okręgowych, w których zostały utworzone.
1.
Z zastrzeżeniem przepisów ust. 2-19 w sądach rejonowych mających siedziby w miastach będących siedzibą sądów okręgowych tworzy się sądy gospodarcze (wydziały gospodarcze) do spraw gospodarczych oraz dla spraw upadłościowych i naprawczych. Z zastrzeżeniem przepisów ust. 2 sąd gospodarczy (wydział gospodarczy) obejmuje obszar właściwości sądu okręgowego, w którego obszarze został utworzony.
2. 30
W obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie tworzy się w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie sąd gospodarczy składający się z pięciu wydziałów:
1)
Wydziału Gospodarczego - do spraw gospodarczych, obejmującego obszar właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie,
2)
Wydziału Gospodarczego - do spraw gospodarczych, obejmującego obszar właściwości Sądów Rejonowych dla Warszawy-Woli w Warszawie i dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie,
3)
Wydziału Gospodarczego - do spraw gospodarczych, obejmującego obszar właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,
4)
Wydziału Gospodarczego - do spraw gospodarczych, obejmującego obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Grodzisku Mazowieckim, Piasecznie, Pruszkowie i dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie,
5)
Wydziału Gospodarczego - dla spraw upadłościowych i naprawczych z całego obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie.
3. 31
W obszarze właściwości Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie tworzy się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie sąd gospodarczy składający się z dwóch wydziałów:
1)
Wydziału Gospodarczego - do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w okręgu warszawsko-praskim,
2)
Wydziału Gospodarczego - dla spraw upadłościowych i naprawczych z całego obszaru właściwości Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie.
4. 32
(uchylony).
5. 33
W obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Bydgoszczy tworzy się w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy sąd gospodarczy składający się z dwóch wydziałów:
1)
Wydziału Gospodarczego - do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w okręgu bydgoskim,
2)
Wydziału Gospodarczego - dla spraw upadłościowych i naprawczych z całego obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.
6.
W obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Gdańsku tworzy się:
1) 34
w Sądzie Rejonowym Gdańsku-Północ w Gdańsku - sąd gospodarczy składający się z trzech wydziałów:
a)
Wydziału Gospodarczego - do spraw gospodarczych, obejmującego obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Gdańsk-Północ w Gdańsku, Malborku i Starogardzie Gdańskim,
b)
Wydziału Gospodarczego - do spraw gospodarczych, obejmującego obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Gdańsk-Południe w Gdańsku, Kwidzynie i Tczewie,
c)
Wydziału Gospodarczego - do spraw upadłościowych i naprawczych z całego obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Gdańsku,
2)
w Sądzie Rejonowym w Gdyni - Wydział Gospodarczy do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Gdyni, Kartuzach, Kościerzynie, Sopocie i Wejherowie.
7.
W obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Gliwicach tworzy się:
1)
w Sądzie Rejonowym w Gliwicach - sąd gospodarczy składający się z dwóch wydziałów:
a) 35
Wydziału Gospodarczego - do spraw gospodarczych, obejmującego obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Gliwicach, Rudzie Śląskiej, Tarnowskich Górach i Zabrzu,
b)
Wydziału Gospodarczego - dla spraw upadłościowych i naprawczych z całego obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Gliwicach,
2) 36
w Sądzie Rejonowym w Rybniku - Wydział Gospodarczy do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Jastrzębiu-Zdroju, Raciborzu, Rybniku, Wodzisławiu Śląskim i Żorach,
3) 37
(uchylony),
4) 38
(uchylony).
8. 39
(uchylony).
9.
W obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Katowicach tworzy się:
1) 40
(uchylony),
2) 41
w Sądzie Rejonowym w Bytomiu - Wydział Gospodarczy do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w Bytomiu i Chorzowie,
3) 42
(uchylony),
4) 43
w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej - Wydział Gospodarczy do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Będzinie, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie i Sosnowcu,
5) 44
w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach - sąd gospodarczy składający się z trzech wydziałów:
a)
Wydziału Gospodarczego - do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych Katowice-Zachód w Katowicach i w Siemianowicach Śląskich,
b)
Wydziału Gospodarczego - do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych Katowice-Wschód w Katowicach i w Mysłowicach,
c)
Wydziału Gospodarczego - dla spraw upadłościowych i naprawczych z całego obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Katowicach,
6) 45
(uchylony),
7)
w Sądzie Rejonowym w Tychach - Wydział Gospodarczy do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Mikołowie, Pszczynie i Tychach.
10.
W obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Koszalinie tworzy się w Sądzie Rejonowym w Koszalinie sąd gospodarczy składający się z dwóch wydziałów:
1)
Wydziału Gospodarczego - do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w okręgu koszalińskim,
2)
Wydziału Gospodarczego - dla spraw upadłościowych i naprawczych z całego obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Koszalinie.
11.
W obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Krakowie tworzy się:
1) 46
(uchylony),
2)
w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie sąd gospodarczy składający się z trzech wydziałów:
a) 47
Wydziału Gospodarczego - do spraw gospodarczych z części miasta Krakowa w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic Krowodrza i Śródmieście oraz z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Oświęcimiu, Suchej Beskidzkiej i Wadowicach,
b) 48
Wydziału Gospodarczego - do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych: dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, z wyłączeniem części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Krowodrza, dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, z wyłączeniem części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Śródmieście oraz w: Chrzanowie, Miechowie, Myślenicach, Olkuszu i Wieliczce,
c)
Wydziału Gospodarczego - dla spraw upadłościowych i naprawczych z całego obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Krakowie,
3) 49
(uchylony).
12.
W obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Lublinie tworzy się:
1) 50
(uchylony),
2) 51
(uchylony),
3) 52
w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku - sąd gospodarczy składający się z dwóch wydziałów:
a) 53
Wydziału Gospodarczego - do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w okręgu lubelskim,
b)
Wydziału Gospodarczego - dla spraw upadłościowych i naprawczych z całego obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Lublinie.
13.
W obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Łodzi tworzy się:
1)
w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi - sąd gospodarczy składający się z trzech wydziałów:
a)
Wydziału Gospodarczego - do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych: dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Śródmieście, dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z gmin: Andrespol, Brójce i Nowosolna, Sądów Rejonowych w: Kutnie, Łęczycy, Pabianicach i Zgierzu,
b)
Wydziału Gospodarczego - do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych: dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic Bałuty i Polesie oraz dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic Górna i Widzew,
c)
Wydziału Gospodarczego - dla spraw upadłościowych i naprawczych z całego obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Łodzi,
2)
w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach - Wydział Gospodarczy do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Brzezinach, Łowiczu, Rawie Mazowieckiej i Skierniewicach.
14. 54
(uchylony).
15.
W obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Poznaniu tworzy się:
1) 55
w Sądzie Rejonowym w Lesznie - Wydział Gospodarczy do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Gostyniu, Kościanie, Lesznie i Rawiczu,
2) 56
w Sądzie Rejonowym w Pile - Wydział Gospodarczy do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Chodzieży, Pile, Trzciance, Wągrowcu i Złotowie,
3) 57
w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu - sąd gospodarczy składający się z trzech wydziałów:
a)
Wydziału Gospodarczego - do spraw gospodarczych, w których nazwiska (nazwy) powodów zaczynają się na litery od A do L, z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Gnieźnie, Grodzisku Wielkopolskim, Nowym Tomyślu, Obornikach, Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Szamotułach, Śremie, Środzie Wielkopolskiej, Wolsztynie i Wrześni,
b)
Wydziału Gospodarczego - do spraw gospodarczych, w których nazwiska (nazwy) powodów zaczynają się na litery od Ł do Ż, z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Gnieźnie, Grodzisku Wielkopolskim, Nowym Tomyślu, Obornikach, Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Szamotułach, Śremie, Środzie Wielkopolskiej, Wolsztynie i Wrześni,
c) 58
Wydziału Gospodarczego - dla spraw upadłościowych i naprawczych z całego obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Poznaniu.
16. 59
W obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Szczecinie tworzy się w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie - sąd gospodarczy składający się z trzech wydziałów:
1)
Wydziału Gospodarczego - do spraw gospodarczych, w których nazwiska (nazwy) powodów zaczynają się na litery od A do M, z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w okręgu szczecińskim,
2)
Wydziału Gospodarczego - do spraw gospodarczych, w których nazwiska (nazwy) powodów zaczynają się na litery od N do Ż, z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w okręgu szczecińskim,
3)
Wydziału Gospodarczego - dla spraw upadłościowych i naprawczych z całego obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Szczecinie.
17.
W obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Świdnicy tworzy się:
1)
w Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie - Wydział Gospodarczy do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Dzierżoniowie, Kłodzku, Świdnicy i Ząbkowicach Śląskich,
2)
w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu - Wydział Gospodarczy do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Wałbrzychu oraz dla spraw upadłościowych i naprawczych z całego obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Świdnicy.
18. 60
(uchylony).
19.
W obszarze właściwości Sądu Okręgowego we Wrocławiu tworzy się w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu sąd gospodarczy składający się z czterech wydziałów:
1)
Wydziału Gospodarczego - do spraw gospodarczych z części miasta Wrocławia w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic Fabryczna i Stare Miasto,
2)
Wydziału Gospodarczego - do spraw gospodarczych z części miasta Wrocławia w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic Krzyki i Psie Pole,
3)
Wydziału Gospodarczego - do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w okręgu wrocławskim, z wyłączeniem części miasta Wrocławia w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic: Fabryczna, Krzyki, Psie Pole i Stare Miasto,
4)
Wydziału Gospodarczego - dla spraw upadłościowych i naprawczych z całego obszaru właściwości Sądu Okręgowego we Wrocławiu.
W następujących sądach rejonowych (sądach gospodarczych) tworzy się wydziały gospodarcze - Rejestru Zastawów i ustala obszary ich właściwości:
1) 61
w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie - Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów - do spraw rejestru zastawów z obszaru właściwości Sądów Rejonowych, należących do okręgów warszawskiego i warszawsko-praskiego,
2) 62
w Sądzie Rejonowym w Białymstoku - Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów - do spraw rejestru zastawów z obszaru właściwości Sądów Rejonowych, należących do okręgów: białostockiego, łomżyńskiego, olsztyńskiego, ostrołęckiego i suwalskiego,
3) 63
w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku - Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów - do spraw rejestru zastawów z obszaru właściwości Sądów Rejonowych, należących do okręgów: bydgoskiego, elbląskiego, gdańskiego, słupskiego, toruńskiego i włocławskiego,
4) 64
w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach - Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów - do spraw rejestru zastawów z obszaru właściwości Sądów Rejonowych, należących do okręgów: bielsko-bialskiego, częstochowskiego, gliwickiego i katowickiego,
5)
w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów - do spraw rejestru zastawów z obszaru właściwości Sądów Rejonowych, należących do okręgów: kieleckiego, krakowskiego, nowosądeckiego i tarnowskiego,
6) 65
w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku - Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów - do spraw rejestru zastawów z obszaru właściwości Sądów Rejonowych, należących do okręgów: lubelskiego, radomskiego, siedleckiego i zamojskiego,
7) 66
w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi - Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów - do spraw rejestru zastawów z obszaru właściwości Sądów Rejonowych, należących do okręgów: kaliskiego, łódzkiego, piotrkowskiego, płockiego i sieradzkiego,
8) 67
w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu - Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów - do spraw rejestru zastawów z obszaru właściwości Sądów Rejonowych, należących do okręgów: konińskiego, poznańskiego i zielonogórskiego,
9) 68
w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie - Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów - do spraw rejestru zastawów z obszaru właściwości Sądów Rejonowych, należących do okręgów: krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego,
9a) 69
w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie - Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów - do spraw rejestru zastawów z obszaru właściwości Sądów Rejonowych, należących do okręgów: gorzowskiego, koszalińskiego i szczecińskiego,
10)
w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu - Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów - do spraw rejestru zastawów z obszaru właściwości Sądów Rejonowych, należących do okręgów: jeleniogórskiego, legnickiego, opolskiego, świdnickiego i wrocławskiego.
W następujących sądach rejonowych (sądach gospodarczych) tworzy się wydziały gospodarcze do prowadzenia Krajowego Rejestru Sądowego i ustala obszary ich właściwości:

1. w województwie dolnośląskim:

- w Sądzie Rejonowym - Sądzie Gospodarczym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu tworzy się dwa wydziały gospodarcze - Krajowego Rejestru Sądowego obejmujące łącznie obszar województwa dolnośląskiego:

1) Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - dla spraw z części województwa dolnośląskiego objętej obszarem właściwości Sądu Okręgowego we Wrocławiu,

2) Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - dla spraw z części województwa dolnośląskiego objętej obszarem właściwości Sądów Okręgowych w: Jeleniej Górze, Legnicy i Świdnicy;

2. w województwie kujawsko-pomorskim:

- w Sądach Rejonowych - Sądach Gospodarczych w Bydgoszczy i Toruniu tworzy się wydziały gospodarcze - Krajowego Rejestru Sądowego obejmujące łącznie obszar województwa kujawsko-pomorskiego:

1) w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy - Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - dla spraw z części województwa kujawsko-pomorskiego objętej obszarem właściwości Sądu Okręgowego w Bydgoszczy,

2) w Sądzie Rejonowym w Toruniu - Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - dla spraw z części województwa kujawsko-pomorskiego objętej obszarem właściwości Sądów Okręgowych w Toruniu i Włocławku;

3) 70
w województwie lubelskim:

- w Sądzie Rejonowym - Sądzie Gospodarczym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku tworzy się Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - obejmujący obszar województwa lubelskiego;

4. w województwie lubuskim:

- w Sądzie Rejonowym - Sądzie Gospodarczym w Zielonej Górze tworzy się Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - obejmujący obszar województwa lubuskiego;

5. w województwie łódzkim:

- w Sądzie Rejonowym - Sądzie Gospodarczym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi tworzy się Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - obejmujący obszar województwa łódzkiego;

6. w województwie małopolskim:

- w Sądzie Rejonowym - Sądzie Gospodarczym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie tworzy się dwa Wydziały Gospodarcze - Krajowego Rejestru Sądowego - obejmujące łącznie obszar województwa małopolskiego:

1) 71 Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - dla spraw z części województwa małopolskiego objętej obszarem właściwości Sądów Rejonowych: dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, w Miechowie, w Myślenicach i w Wieliczce z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Krakowie,

2) Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - dla spraw z części województwa małopolskiego objętej obszarem właściwości Sądów Okręgowych w Nowym Sączu i Tarnowie oraz Sądów Rejonowych w: Chrzanowie, Olkuszu, Oświęcimiu, Suchej Beskidzkiej i Wadowicach z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Krakowie;

7. 72 w województwie mazowieckim:

- w Sądzie Rejonowym - Sądzie Gospodarczym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie tworzy się trzy wydziały gospodarcze - Krajowego Rejestru Sądowego, obejmujące łącznie obszar województwa mazowieckiego:

1) Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - dla spraw z części województwa mazowieckiego objętej obszarem części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Ochota z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, Wola z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie i Żoliborz z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie oraz Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie,

2) Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - dla spraw z części województwa mazowieckiego objętej obszarem części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Bemowo z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie, Bielany z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, Ursus i Włochy z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie oraz Sądów Rejonowych: dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie i dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie,

3) Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - dla spraw z części województwa mazowieckiego objętej obszarem właściwości Sądów Okręgowych w: Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach, gmin Izabelin i Łomianki z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie oraz Sądów Rejonowych w: Grodzisku Mazowieckim, Piasecznie i Pruszkowie z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie, a także Sądów Rejonowych w: Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Otwocku i Wołominie z obszaru właściwości Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie;

8. w województwie opolskim:

- w Sądzie Rejonowym - Sądzie Gospodarczym w Opolu tworzy się Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - obejmujący obszar województwa opolskiego;

9. w województwie podkarpackim:

- w Sądzie Rejonowym - Sądzie Gospodarczym w Rzeszowie tworzy się Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - obejmujący obszar województwa podkarpackiego;

10. w województwie podlaskim:

- w Sądzie Rejonowym - Sądzie Gospodarczym w Białymstoku tworzy się Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - obejmujący obszar województwa podlaskiego;

11. 73 w województwie pomorskim:

- w Sądzie Rejonowym - Sądzie Gospodarczym Gdańsk-Północ w Gdańsku tworzy się dwa wydziały gospodarcze - Krajowego Rejestru Sądowego - obejmujące łącznie obszar województwa pomorskiego:

1) Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - dla spraw z części województwa pomorskiego objętej obszarem właściwości Sądów Rejonowych w: Gdańsk-Południe w Gdańsku, Gdańsk-Północ w Gdańsku, Kwidzynie, Malborku, Starogardzie Gdańskim i Tczewie z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Gdańsku,

2) Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - dla spraw z części województwa pomorskiego objętej obszarem właściwości Sądu Okręgowego w Słupsku oraz Sądów Rejonowych w: Gdyni, Kartuzach, Kościerzynie, Sopocie i Wejherowie z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Gdańsku;

12. 74 w województwie śląskim:

- w Sądach Rejonowych - Sądach Gospodarczych w: Bielsku-Białej, Częstochowie, Gliwicach i Katowice-Wschód w Katowicach tworzy się wydziały gospodarcze - Krajowego Rejestru Sądowego obejmujące łącznie obszar województwa śląskiego:

1) w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej - Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - dla spraw z części województwa śląskiego objętej obszarem właściwości Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej,

2) w Sądzie Rejonowym w Częstochowie - Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - dla spraw z części województwa śląskiego objętej obszarem właściwości Sądu Okręgowego w Częstochowie,

3) w Sądzie Rejonowym w Gliwicach - Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - dla spraw z części województwa śląskiego objętej obszarem właściwości Sądu Okręgowego w Gliwicach,

4) w Sądzie Rejonowym w Katowice-Wschód w Katowicach - Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - dla spraw z części województwa śląskiego objętej obszarem właściwości Sądu Okręgowego w Katowicach;

13. w województwie świętokrzyskim:

- w Sądzie Rejonowym - Sądzie Gospodarczym w Kielcach tworzy się Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - obejmujący obszar województwa świętokrzyskiego;

14. w województwie warmińsko-mazurskim:

- w Sądzie Rejonowym - Sądzie Gospodarczym w Olsztynie tworzy się Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - obejmujący obszar województwa warmińsko-mazurskiego;

15. 75 w województwie wielkopolskim:

- w Sądzie Rejonowym - Sądzie Gospodarczym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu tworzy się dwa wydziały gospodarcze - Krajowego Rejestru Sądowego - obejmujące łącznie obszar województwa wielkopolskiego:

1) Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - dla spraw z części województwa wielkopolskiego objętej obszarem właściwości Sądów Rejonowych w: Gnieźnie, Grodzisku Wielkopolskim, Nowym Tomyślu, Obornikach, Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Szamotułach, Śremie, Środzie Wielkopolskiej, Wolsztynie i Wrześni z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Poznaniu,

2) Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - dla spraw z części województwa wielkopolskiego objętej obszarem właściwości Sądów Okręgowych w Kaliszu i Koninie oraz Sądów Rejonowych w: Chodzieży, Gostyniu, Kościanie, Lesznie, Pile, Rawiczu, Trzciance, Wągrowcu i Złotowie z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Poznaniu;

16. 76 w województwie zachodniopomorskim:

- w Sądach Rejonowych - Sądach Gospodarczych w Koszalinie i Szczecin-Centrum w Szczecinie tworzy się wydziały gospodarcze - Krajowego Rejestru Sądowego - obejmujące łącznie obszar województwa zachodniopomorskiego:

1) w Sądzie Rejonowym w Koszalinie - Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - dla spraw z części województwa zachodniopomorskiego objętej obszarem właściwości Sądu Okręgowego w Koszalinie,

2) w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie - Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - dla spraw z części województwa zachodniopomorskiego objętej obszarem właściwości Sądu Okręgowego w Szczecinie.

Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach okręgowych i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 66, poz. 673 i Nr 89, poz. 983).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2001 r.
1 § 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 23 września 2003 r. (Dz.U.03.170.1659) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 2003 r.
2 § 2 ust. 1 pkt 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2004 r. (Dz.U.04.281.2799) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2005 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 13 kwietnia 2005 r. (Dz.U.05.63.562) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 2005 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 20 września 2005 r. (Dz.U.05.197.1640) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2006 r.

3 § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a) zmieniona przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 17 grudnia 2007 r. (Dz.U.07.243.1795) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2008 r.
4 § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b) zmieniona przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 17 grudnia 2007 r. (Dz.U.07.243.1795) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2008 r.
5 § 2 ust. 1 pkt 1a:

- dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 20 września 2005 r. (Dz.U.05.197.1640) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2006 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 7 lipca 2010 r. (Dz.U.10.133.897) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 2010 r.

6 § 2 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 7 lipca 2010 r. (Dz.U.10.133.897) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 2010 r.
7 § 2 ust. 1 pkt 3 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 18 marca 2011 r. (Dz.U.11.64.339) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2011 r.
8 § 2 ust. 1 pkt 5a uchylony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2009 r. (Dz.U.09.222.1769) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2010 r.
9 § 2 ust. 1 pkt 6:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2004 r. (Dz.U.04.281.2799) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2005 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia z dnia 20 września 2005 r. (Dz.U.05.197.1640) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2006 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2009 r. (Dz.U.09.222.1769) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2010 r.

10 § 2 ust. 1 pkt 7a-8a uchylone przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2009 r. (Dz.U.09.222.1769) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2010 r.
11 § 2 ust. 1 pkt 9 lit. a):

- zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. d) rozporządzenia z dnia 20 września 2005 r. (Dz.U.05.197.1640) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2006 r.

- zmieniona przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 14 marca 2007 r. (Dz.U.07.50.340) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 2007 r.

12 § 2 ust. 1 pkt 9 lit. b) zmieniona przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 18 marca 2011 r. (Dz.U.11.64.339) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2011 r.
13 § 2 ust. 1 pkt 9 lit. c) zmieniona przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 18 marca 2011 r. (Dz.U.11.64.339) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2011 r.
14 § 2 ust. 1 pkt 11 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. e) rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2004 r. (Dz.U.04.281.2799) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2005 r.
15 § 2 ust. 1 pkt 12:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. e) rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2004 r. (Dz.U.04.281.2799) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2005 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2009 r. (Dz.U.09.222.1769) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2010 r.

16 § 2 ust. 1 pkt 12a uchylony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2009 r. (Dz.U.09.222.1769) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2010 r.
17 § 2 ust. 1 pkt 13:

- zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2009 r. (Dz.U.09.222.1769) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2010 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. c) rozporządzenia z dnia 18 marca 2011 r. (Dz.U.11.64.339) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2011 r.

18 § 2 ust. 1 pkt 14:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2003 r. (Dz.U.03.219.2167) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2004 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2009 r. (Dz.U.09.222.1769) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2010 r.

19 § 2 ust. 1 pkt 15:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.127.1330) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2004 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 8 czerwca 2004 r. (Dz.U.04.144.1527) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2004 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2009 r. (Dz.U.09.222.1769) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2010 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 7 lipca 2010 r. (Dz.U.10.133.897) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 2010 r.

20 § 2 ust. 1 pkt 18:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 19 lipca 2006 r. (Dz.U.06.135.960) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2006 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. d) rozporządzenia z dnia 18 marca 2011 r. (Dz.U.11.64.339) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2011 r.

21 § 2 ust. 1 pkt 18a uchylony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2009 r. (Dz.U.09.222.1769) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2010 r.
22 § 2 ust. 1 pkt 19:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia z dnia 5 listopada 2002 r. (Dz.U.02.194.1638) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.127.1330) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2004 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2009 r. (Dz.U.09.222.1769) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2010 r.

23 § 2 ust. 1 pkt 19a uchylony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2009 r. (Dz.U.09.222.1769) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2010 r.
24 § 2 ust. 1 pkt 20 zmieniony przez § 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2009 r. (Dz.U.09.222.1769) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2010 r.
25 § 2 ust. 1 pkt 21 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. e) rozporządzenia z dnia 18 marca 2011 r. (Dz.U.11.64.339) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2011 r.
26 § 2 ust. 1 pkt 21a uchylony przez § 1 pkt 11 rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2009 r. (Dz.U.09.222.1769) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2010 r.
27 § 2 ust. 1 pkt 21b uchylony przez § 1 pkt 11 rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2009 r. (Dz.U.09.222.1769) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2010 r.
28 § 2 ust. 1 pkt 24 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. e) rozporządzenia z dnia 18 marca 2011 r. (Dz.U.11.64.339) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2011 r.
29 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 13 kwietnia 2005 r. (Dz.U.05.63.562) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 2005 r.
30 § 3 ust. 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 20 września 2005 r. (Dz.U.05.197.1640) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2006 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2008 r. (Dz.U.08.234.1582) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2009 r.

31 § 3 ust. 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 20 września 2005 r. (Dz.U.05.197.1640) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2006 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 1 grudnia 2006 r. (Dz.U.06.228.1670) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2007 r.

32 § 3 ust. 4 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 18 marca 2011 r. (Dz.U.11.64.339) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 2011 r.
33 § 3 ust. 5 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 17 marca 2010 r. (Dz.U.10.49.291) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 2010 r.
34 § 3 ust. 6 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 21 czerwca 2005 r. (Dz.U.05.112.949) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2005 r.
35 § 3 ust. 7 pkt 1 lit. a) zmieniona przez § 1 pkt 2 lit. b) tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 18 marca 2011 r. (Dz.U.11.64.339) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 2011 r.
36 § 3 ust. 7 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) tiret drugie rozporządzenia z dnia 18 marca 2011 r. (Dz.U.11.64.339) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 2011 r.
37 § 3 ust. 7 pkt 3 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. b) tiret trzecie rozporządzenia z dnia 18 marca 2011 r. (Dz.U.11.64.339) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 2011 r.
38 § 3 ust. 7 pkt 4 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. b) tiret trzecie rozporządzenia z dnia 18 marca 2011 r. (Dz.U.11.64.339) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 2011 r.
39 § 3 ust. 8 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. c) rozporządzenia z dnia 18 marca 2011 r. (Dz.U.11.64.339) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 2011 r.
40 § 3 ust. 9 pkt 1 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. d) tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 18 marca 2011 r. (Dz.U.11.64.339) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 2011 r.
41 § 3 ust. 9 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. d) tiret drugie rozporządzenia z dnia 18 marca 2011 r. (Dz.U.11.64.339) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 2011 r.
42 § 3 ust. 9 pkt 3 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. d) tiret trzecie rozporządzenia z dnia 18 marca 2011 r. (Dz.U.11.64.339) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 2011 r.
43 § 3 ust. 9 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. d) tiret czwarte rozporządzenia z dnia 18 marca 2011 r. (Dz.U.11.64.339) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 2011 r.
44 § 3 ust. 9 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 14 marca 2007 r. (Dz.U.07.50.340) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 2007 r.
45 § 3 ust. 9 pkt 6 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. d) tiret piąte rozporządzenia z dnia 18 marca 2011 r. (Dz.U.11.64.339) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 2011 r.
46 § 3 ust. 11 pkt 1 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. e) tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 18 marca 2011 r. (Dz.U.11.64.339) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 2011 r.
47 § 3 ust. 11 pkt 2 lit. a) zmieniona przez § 1 pkt 2 lit. e) tiret drugie rozporządzenia z dnia 18 marca 2011 r. (Dz.U.11.64.339) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 2011 r.
48 § 3 ust. 11 pkt 2 lit. b) zmieniona przez § 1 pkt 2 lit. e) tiret drugie rozporządzenia z dnia 18 marca 2011 r. (Dz.U.11.64.339) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 2011 r.
49 § 3 ust. 11 pkt 3 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. e) tiret trzecie rozporządzenia z dnia 18 marca 2011 r. (Dz.U.11.64.339) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 2011 r.
50 § 3 ust. 12 pkt 1 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. f) tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 18 marca 2011 r. (Dz.U.11.64.339) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 2011 r.
51 § 3 ust. 12 pkt 2 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. f) tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 18 marca 2011 r. (Dz.U.11.64.339) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 2011 r.
52 § 3 ust. 12 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2010 r. (Dz.U.10.245.1645) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2011 r.
53 § 3 ust. 12 pkt 3 lit. a) zmieniona przez § 1 pkt 2 lit. f) tiret drugie rozporządzenia z dnia 18 marca 2011 r. (Dz.U.11.64.339) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 2011 r.
54 § 3 ust. 14 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. g) rozporządzenia z dnia 18 marca 2011 r. (Dz.U.11.64.339) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 2011 r.
55 § 3 ust. 15 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. h) tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 18 marca 2011 r. (Dz.U.11.64.339) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 2011 r.
56 § 3 ust. 15 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. h) tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 18 marca 2011 r. (Dz.U.11.64.339) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 2011 r.
57 § 3 ust. 15 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 17 grudnia 2007 r. (Dz.U.07.243.1795) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2008 r.
58 § 3 ust. 15 pkt 3 lit. c) zmieniona przez § 1 pkt 2 lit. h) tiret drugie rozporządzenia z dnia 18 marca 2011 r. (Dz.U.11.64.339) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 2011 r.
59 § 3 ust. 16:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2008 r. (Dz.U.08.234.1582) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2009 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 29 września 2010 r. (Dz.U.10.181.1225) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 2010 r.

60 § 3 ust. 18 uchylony przez § 1 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 2010 r. (Dz.U.10.113.755) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2010 r.
61 § 4 pkt 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia z dnia 13 kwietnia 2005 r. (Dz.U.05.63.562) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 2005 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 7 lipca 2010 r. (Dz.U.10.133.897) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 2010 r.

62 § 4 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 7 lipca 2010 r. (Dz.U.10.133.897) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 2010 r.
63 § 4 pkt 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 2005 r. (Dz.U.05.112.949) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2005 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 1 grudnia 2006 r. (Dz.U.06.228.1670) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2007 r.

64 § 4 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 14 marca 2007 r. (Dz.U.07.50.340) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 2007 r.
65 § 4 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2010 r. (Dz.U.10.245.1645) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2011 r.
66 § 4 pkt 7:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.127.1330) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2004 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 7 lipca 2010 r. (Dz.U.10.133.897) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 2010 r.

67 § 4 pkt 8:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.127.1330) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2004 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 1 grudnia 2006 r. (Dz.U.06.228.1670) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2007 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 17 grudnia 2007 r. (Dz.U.07.243.1795) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2008 r.

68 § 4 pkt 9 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia z dnia 13 kwietnia 2005 r. (Dz.U.05.63.562) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 2005 r.
69 § 4 pkt 9a:

- dodany przez § 1 pkt 2 lit. c) rozporządzenia z dnia 1 grudnia 2006 r. (Dz.U.06.228.1670) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2007 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2008 r. (Dz.U.08.234.1582) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2009 r.

70 § 5 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2010 r. (Dz.U.10.245.1645) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2011 r.
71 § 5 ust. 6 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2003 r. (Dz.U.03.219.2167) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2004 r.
72 § 5 ust. 7:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 20 września 2005 r. (Dz.U.05.197.1640) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2006 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a) rozporządzenia z dnia 17 grudnia 2007 r. (Dz.U.07.243.1795) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2008 r.

73 § 5 pkt 11:

- zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a) rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.127.1330) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2004 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 2005 r. (Dz.U.05.112.949) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2005 r.

74 § 5 ust. 12:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 8 czerwca 2004 r. (Dz.U.04.144.1527) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 2004 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 14 marca 2007 r. (Dz.U.07.50.340) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 2007 r.

75 § 5 pkt 15:

- zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. b) rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.127.1330) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2004 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. b) rozporządzenia z dnia 17 grudnia 2007 r. (Dz.U.07.243.1795) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2008 r.

76 § 5 pkt 16 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2008 r. (Dz.U.08.234.1582) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2009 r.