§ 3. - Utworzenie powiatu radymniańskiego w województwie rzeszowskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1954.49.244

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1954 r.
§  3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 października 1954 r.