Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.24.203

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 kwietnia 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA B. DZIELNICY PRUSKIEJ
z dnia 24 lutego 1922 r.
w przedmiocie utworzenia Pomorskiej Izby Rolniczej.

Na podstawie § 3 pruskiej ustawy o izbach rolniczych z dnia 30 czerwca 1894 r. (Zbiór ustaw pruskich str. 126), art. 1 rozporządzenia z dnia 24 lutego 1920 r., dotyczącego zmiany ustawy o izbach rolniczych z dnia 30 czerwca 1894 r. (Dz. Urz. Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej № 16 poz. 157) oraz art. 6 ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o tymczasowej organizacji zarządu b. dzielnicy pruskiej (Dz. P. P. P. № 64 poz. 385) po wysłuchaniu tymczasowego wydziału krajowego dla Województwa Pomorskiego zarządza się co następuje:
§  1. Dla Województwa Pomorskiego tworzy Się "Pomorską Izbę Rolniczą" z siedzibą w Toruniu.
§  2. Pomorska izba Rolnicza wykonuje prawa i obowiązki, które w myśl rozporządzenia z dnia 28 marca 1920 r. (Dz. Urz. Min. b. Dz. Pr. № 20 poz. 191) sprawowała na obszarze, odstąpionym Polsce tymczasowa pomorska Izba Pomorska.

Na nią przechodzi również dotychczasowy majątek tymczasowej Pomorskiej Izby Rolniczej.

§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.