Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.34.284

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA WYZNAŃ RELIGIJNYCH I OŚWIECENIA PUBLICZNEGO
z dnia 3 maja 1922 r.
o utworzeniu okręgu szkolnego wołyńskiego. *

Na podstawie art. 2 i 10 ustawy z dnia 4 czerwca 1920 r. o tymczasowym ustroju władz szkolnych (Dz. U. R. P. № 50 poz. 304), oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1922 r. (Dz. U. R. P. № 34 poz. 279) zarządza się, co następuje:
§  1. Tworzy się okrąg szkolny wołyński w granicach województwa wołyńskiego z siedzibą kuratora w Łucku.
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 16 maja 1922 r.
* Z dniem 1 grudnia 1922 r. zmienia się częściowo nin. rozporządzenie w ten sposób, iż siedzibę kuratora okręgu szkolnego wołyńskiego przenosi się z Łucka do Równego. Zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 26 października 1922 r. o przeniesieniu siedziby kuratora okręgu szkolnego wołyńskiego. (Dz.U.22.106.984).