Utworzenie miast Kazimierza Wielka w powiecie kazimierskim, województwie kieleckim i Przemków w powiecie szprotawskim, województwie zielonogórskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.73.364

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1972 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 6 grudnia 1958 r.
w sprawie utworzenia miast Kazimierza Wielka w powiecie kazimierskim, województwie kieleckim i Przemków w powiecie szprotawskim, województwie zielonogórskim. *

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego Państwa (Dz. U. Nr 6, poz. 48) zarządza się, co następuje:
Z osiedla Kazimierza Wielka w powiecie kazimierskim, województwie kieleckim tworzy się miasto Kazimierza Wielka w tymże powiecie i województwie.
Z osiedla Przemków w powiecie szprotawskim, województwie zielonogórskim tworzy się miasto Przemków w tymże powiecie i województwie.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1959 r.
* Z dniem 1 stycznia 1970 r. w województwie kieleckim z miasta Kazimierza Wielka w powiecie kazimierskim wyłącza się tereny pod nazwą Selekta o powierzchni 283 ha oraz łąki pod nazwami Kępie i Krzywda o powierzchni około 108 ha i włącza się je do gromady Kazimierza Wielka w tymże powiecie, zgodnie z § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 22 grudnia 1969 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie kieleckim (Dz.U.69.37.318).

Z dniem 1 stycznia 1972 r. w województwie zielonogórskim w powiecie szprotawskim wyłącza się z miasta Przemków tereny o powierzchni 1.962 ha i włącza się je do gromady Przemków, zgodnie z § 1 ust. 11 pkt 2 rozporządzenia z dnia 2 czerwca 1971 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie zielonogórskim (Dz.U.71.15.154).