Dziennik Ustaw

Dz. Praw Kr. Pol.1918.5.11

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 maja 1918 r.

RESKRYPT
RADY REGENCYJNEJ KRÓLESTWA POLSKIEGO
w przedmiocie utworzenia Król. Polskiego Sądu Okręgowego w Zamościu.

MY, RADA REGENCYJNA KRÓLESTWA POLSKIEGO, postanowiliśmy i stanowimy, co następuje:
Art.  1.

Utworzyć Królewsko - Polski Sąd Okręgowy w Zamościu.

Art.  2.

Do właściwości terytorjalnej Król. Polskiego Sądu Okręgowego w Zamościu zaliczyć powiaty: Zamojski, Biłgorajski, Hrubieszowski i Tomaszowski.

Art.  3.

Termin utworzenia Sądu określi i przepisy wykonawcze wyda Rada Ministrów.