Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.24.238

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 marca 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
w sprawie utworzenia komisji dla kontroli zużytkowania i rozdziału gmachów państwowych.

Art.  1.

W celu dokonania kontroli dotychczasowego zużytkowania i rozdziału gmachów państwowych powołane będą za wzajemnem porozumieniem przez Ministrów Rolnictwa i Dóbr Państwowych, Spraw Wojskowych i Spraw Wewnętrznych komisje, pod przewodnictwem delegata Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych, złożone w równej liczbie z przedstawicieli wymienionych ministerstw.

Art.  2.

Komisje te będą miały za zadanie sprawdzić sposób zużytkowania gmachów, zajmowanych przez urzędy i instytucje państwowe cywilne i wojskowe, i poczynić własną władzą niezbędne tymczasowe zarządzenia w celu osiągnięcia słusznego podziału i należytego zużytkowania gmachów.

Sprawozdanie ze swych czynności oraz wnioski złożą komisje Ministrowi Rolnictwa i Dóbr Państwowych.

Art.  3.

Wszystkie władze państwowe zarówno cywilne jak i wojskowe winny okazywać komisjom niezbędną pomoc i współdziałanie oraz wykonywać ich zarządzenia.

Art.  4.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Rolnictwa i Dóbr Państwowych, który udzieli komisjom potrzebnych instrukcji.

Warszawa, dnia 4 marca 1919 r.