Uchylenie rozporządzenia z dnia 4 marca 1919 r. w sprawie utworzenia komisji dla kontroli zużytkowania i rozdziału gmachów państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.40.428

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 maja 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
2 dnia 31 marca 1924 r.
uchylające rozporządzenie z dnia 4 marca 1919 roku w sprawie utworzenia komisji dla kontroli zużytkowania i rozdziału gmachów państwowych.

Na zasadzie artykułu 18 dekretu Rady Regencyjnej 7. dnia 3 stycznia 1918 r. o tymczasowej organizacji Władz Naczelnych w Królestwie Polskiem (Dz. Pr. K. P. № 1 poz. 1) zarządza się co następuje:
Uchyla się moc obowiązującą rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 4 marca 1919 r. w sprawie utworzenia Komisji dla kontroli zużytkowania i rozdziału gmachów państwowych (Dz. Pr. P. P. № 24 poz. 238).
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Robót Publicznych w porozumieniu z interesowanymi Ministrami.