Art. 8. - Utworzenie i zakres działania Centralnego Urzędu Radiofonii.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.9.50

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 lutego 1949 r.
Art.  8.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.