§ 3. - Utworzenie gminy wiejskiej Nałęczów i zmiana granic niektórych gmin wiejskich na obszarze powiatu puławskiego, w województwie lubelskiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.18.167

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 marca 1929 r.
§  3.
Z gminy wiejskiej Karczmiska wyłącza się miejscowości: wieś Obliżniak, wieś Kocianów, kolonję Łubki, wieś Niezabitów, kolonję Niezabitów, wieś Hutę, wieś Stanisławkę, wieś Zaborze, kolonję Zaborze Nr. 1, kolonję Zaborze Nr. 2, kolonję Zaborze Nr. 3, kolonję Zaborze Nr. 4 i kolonję Kębło Nr. 6, zaś z gminy wiejskiej Celejów wyłącza się wieś Zawodę, wieś Mareczki oraz kolonję Zgórzyńskie i włącza się wymienione miejscowości do gminy wiejskiej Drzewce.