§ 2. - Utworzenie gminy wiejskiej Nałęczów i zmiana granic niektórych gmin wiejskich na obszarze powiatu puławskiego, w województwie lubelskiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.18.167

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 marca 1929 r.
§  2.
Z gminy wiejskiej Karczmiska wyłącza się wieś Rzeczycę, kolonję Rzeczycę oraz wieś Skowieszyn i włącza się je do gminy wiejskiej Celejów.