Art. 7a. - Utworzenie Agencji Rynku Rolnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.142.951 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 30 stycznia 2004 r.
Art.  7a. 9

Oddziałem terenowym kieruje dyrektor powoływany i odwoływany przez Prezesa Agencji.

9 Art. 7a dodany przez art. 40 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz.U.01.129.1446) z dniem 1 stycznia 2002 r.