[Wejście w życie ustawy] - Art. 14. - Utrzymanie czystości i porządku w gminach. - Dz.U.2022.1297 t.j. - OpenLEX

Art. 14. - [Wejście w życie ustawy] - Utrzymanie czystości i porządku w gminach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1297 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 września 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  14.  [Wejście w życie ustawy]

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1997 r.