Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1195

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 czerwca 2017 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 6 kwietnia 2017 r.
w sprawie utraty mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką o uprzywilejowanym tranzycie kolejowym z Polski do Polski przez Broumov-Mezimesti, podpisanej w Pradze dnia 2 lipca 1949 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 25 ust. 2 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką o uprzywilejowanym tranzycie kolejowym z Polski do Polski przez Broumov-Mezimesti, podpisanej w Pradze dnia 2 lipca 1949 r. 1 , umowa utraciła moc obowiązującą dnia 15 maja 1952 r.
1 Tekst Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką o uprzywilejowanym tranzycie kolejowym z Polski do Polski przez Broumov-Mezimesti, podpisanej w Pradze dnia 2 lipca 1949 r., został ogłoszony w Dz. U. z 1951 r. poz. 349.