Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1229

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 czerwca 2017 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 16 maja 2017 r.
w sprawie utraty mocy obowiązującej Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony i kwarantanny roślin, sporządzonej w Sofii dnia 6 grudnia 1968 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że Konwencja między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony i kwarantanny roślin, sporządzona w Sofii dnia 6 grudnia 1968 r. 1 , utraciła moc obowiązującą na podstawie art. 17 Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Bułgarii o współpracy w dziedzinie kwarantanny i ochrony roślin, podpisanej w Warszawie dnia 28 września 1994 r. 2 , która weszła w życie dnia 24 marca 1995 r. 3 .

Konwencja między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony i kwarantanny roślin, sporządzona w Sofii dnia 6 grudnia 1968 r., utraciła moc obowiązującą dnia 24 marca 1995 r.

1 Tekst Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony i kwarantanny roślin, sporządzonej w Sofii dnia 6 grudnia 1968 r., został ogłoszony w Dz. U. z 1970 r. poz. 7.
2 Tekst Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Bułgarii o współpracy w dziedzinie kwarantanny i ochrony roślin, podpisanej w Warszawie dnia 28 września 1994 r., nie został ogłoszony.
3 Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Bułgarii o współpracy w dziedzinie kwarantanny i ochrony roślin, podpisana w Warszawie dnia 28 września 1994 r., utraciła moc obowiązującą dnia 1 maja 2004 r. na skutek jej wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską.