Art. 33. - Ustawa budżetowa na rok 2022. - Dz.U.2022.270 - OpenLEX

Art. 33. - Ustawa budżetowa na rok 2022.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.270

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Art.  33. 

Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 14, plany finansowe państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

1)
Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia - w tabeli 1;
2)
Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego - w tabeli 2;
3)
Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka - w tabeli 3;
4)
Instytutu Europy Środkowej - w tabeli 4;
5)
Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego - w tabeli 5;
6)
Polskiego Instytutu Ekonomicznego - w tabeli 6;
7)
Krajowego Zasobu Nieruchomości - w tabeli 7;
8)
Urzędu Dozoru Technicznego - w tabeli 8;
9)
Polskiego Centrum Akredytacji - w tabeli 9;
10)
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - w tabeli 10;
11)
Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej - w tabeli 11;
12)
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia - w tabeli 12;
13)
Polskiej Agencji Antydopingowej - w tabeli 13;
14)
Polskiej Organizacji Turystycznej - w tabeli 14;
15)
Polskiego Laboratorium Antydopingowego - w tabeli 15;
16)
Polskiego Klubu Wyścigów Konnych - w tabeli 16;
17)
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie - w tabeli 17;
18)
Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - w tabeli 18;
19)
Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - w tabeli 19;
20)
Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - w tabeli 20;
21)
Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - w tabeli 21;
22)
Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - w tabeli 22;
23)
Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - w tabeli 23;
24)
Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - w tabeli 24;
25)
Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - w tabeli 25;
26)
Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - w tabeli 26;
27)
Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - w tabeli 27;
28)
Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - w tabeli 28;
29)
Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - w tabeli 29;
30)
Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - w tabeli 30;
31)
Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - w tabeli 31;
32)
Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - w tabeli 32;
33)
Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - w tabeli 33;
34)
Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej - w tabeli 34;
35)
Centrum Łukasiewicz - w tabeli 35;
36)
Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej - w tabeli 36;
37)
Transportowego Dozoru Technicznego - w tabeli 37;
38)
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - w tabeli 38;
39)
Babiogórskiego Parku Narodowego - w tabeli 39;
40)
Białowieskiego Parku Narodowego - w tabeli 40;
41)
Biebrzańskiego Parku Narodowego - w tabeli 41;
42)
Bieszczadzkiego Parku Narodowego - w tabeli 42;
43)
Parku Narodowego "Bory Tucholskie" - w tabeli 43;
44)
Drawieńskiego Parku Narodowego - w tabeli 44;
45)
Gorczańskiego Parku Narodowego - w tabeli 45;
46)
Parku Narodowego Gór Stołowych - w tabeli 46;
47)
Kampinoskiego Parku Narodowego - w tabeli 47;
48)
Karkonoskiego Parku Narodowego - w tabeli 48;
49)
Magurskiego Parku Narodowego - w tabeli 49;
50)
Narwiańskiego Parku Narodowego - w tabeli 50;
51)
Ojcowskiego Parku Narodowego - w tabeli 51;
52)
Pienińskiego Parku Narodowego - w tabeli 52;
53)
Poleskiego Parku Narodowego - w tabeli 53;
54)
Roztoczańskiego Parku Narodowego - w tabeli 54;
55)
Słowińskiego Parku Narodowego - w tabeli 55;
56)
Świętokrzyskiego Parku Narodowego - w tabeli 56;
57)
Tatrzańskiego Parku Narodowego - w tabeli 57;
58)
Parku Narodowego "Ujście Warty" - w tabeli 58;
59)
Wielkopolskiego Parku Narodowego - w tabeli 59;
60)
Wigierskiego Parku Narodowego - w tabeli 60;
61)
Wolińskiego Parku Narodowego - w tabeli 61;
62)
Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych - w tabeli 62;
63)
Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji - w tabeli 63;
64)
Agencji Badań Medycznych - w tabeli 64;
65)
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - w tabeli 65;
66)
Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego - w tabeli 66;
67)
Rzecznika Finansowego - w tabeli 67.