Art. 28. - Ustawa budżetowa na rok 2022. - Dz.U.2022.270 - OpenLEX

Art. 28. - Ustawa budżetowa na rok 2022.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.270

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Art.  28. 

Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 7) ustala się wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, która wynosi 0,10% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonej w art. 29 ust. 1 wymienionej ustawy.