Art. 22. - Ustawa budżetowa na rok 2022. - Dz.U.2022.270 - OpenLEX

Art. 22. - Ustawa budżetowa na rok 2022.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.270

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Art.  22. 

Należności, o których mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy wymienionej w art. 19, z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych składek na otwarte fundusze emerytalne, ustala się w wysokości 0,4% kwoty składek przekazanych do funduszy.