Art. 6. - Ustanowienie urzędu Ministra Poczt i Telegrafów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.5.26

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 stycznia 1927 r.
Art.  6.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.