Art. 2. - Ustanowienie taryfy celnej przywozowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.85.732

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 sierpnia 1939 r.
Art.  2.
(1)
Taryfa celna zawiera dwie kolumny stawek: kolumnę I oraz kolumnę II.
(2)
Stawki kolumny I stosuje się do towarów, pochodzących ze wszystkich krajów, z wyjątkiem tych krajów, z któremi zostały zawarte i wprowadzone w życie umowy handlowe. Stawki tejże kolumny również nie będą stosowane w całości lub w części do towarów tych krajów, z któremi zawarte zostały umowy, wykluczające lub ograniczające stosowanie stawek kolumny I.
(3)
Stawki kolumny II stosuje się w tych przypadkach, gdy niema podstawy do zastosowania stawek kolumny I.